Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností

Řešitelka aktivity:
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
Sociologický ústav AV ČR

V roce 2018 budeme v rámci aktivity pokračovat ve sledování vývoje postojů veřejnosti k problematice migrační krize, válečných a vojenských konfliktů a jejich možných důsledků pro bezpečnostní situaci v České republice, v Evropě a ve světě (např. budeme nadále sledovat názory na konflikt na Ukrajině nebo na tzv. Islámský stát, případně je zde možnost operativně reagovat zjišťováním názorů na nově vzniklé konflikty, situace nebo bezpečnostní hrozby). Rovněž se zaměříme na postoje k cizincům obecně a na postoje k Evropské unii. Pravidelná šetření budou přinášet základní vhled do problematiky na úrovni celé společnosti i jednotlivých podskupin, a umožní sledování vývoje názorů a postojů v čase. Výstupy budou veřejně dostupné jak v podobě tiskových zpráv, které jsou hojně využívány médii, tak v podobě datových matic, které využívají výzkumní pracovníci a studenti. Šetření jsou prováděna na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let.