Globální komparace modelů společnosti

Řešitel aktivity:
PhDr. Oleg Suša, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Téma výzkumné aktivity otevírá možnost porovnání modelů společnosti z globální perspektivy. Aktivita mapuje různé interpretace modelů společnosti z evropských, amerických, subsaharských, indických a dalších hledisek a nabízí jejich komparaci v globální perspektivě. Výsledkem v dalším roce bude editace kolektivní monografie na toto téma. Kniha bude přínosná především pro zájemce o filosofické a sociologické rozbory a jejich prezentaci širší veřejnosti.