Human Affairs: mezinárodní kooperace v humanitních vědách

Řešitel aktivity:
PhDr. RNDr. Milan Kreuzziger, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměřuje na téma mezinárodní spolupráce v humanitních vědách, zejména mezi českými, slovenskými, německými a britskými pracovišti. Cílem je přispět k prohloubení mezinárodního charakteru výzkumu a jeho prezentace prostřednictvím spolupráce s vědci z řady mezinárodních institucí. Aktivita přispívá k inovativnímu interpretačnímu, kritickému a transdisciplinárnímu přístupu k řešení různých globálních konfliktů a jejich lokálních souvislostí, konkrétně v první fázi se zaměřením na vztahy mezi evropskými a africkými lokalitami. Záměrem jsou odborné a veřejné prezentace v této oblasti.