Lze překonat rozpory Rusko–Evropa?

Řešitel aktivity:
PhDr. Josef Velek, PhD.

Vztah Ruska a Evropy v posledních dvou stoletích prošel značně bouřlivými proměnami. V průběhu 19. století se země západní Evropy i Rusko sice střetávaly, nicméně vzájemné znalosti reálií obou celků byly stále velice nízké. Teprve na počátku 20. století dochází k postupnému vzestupu poznání. Významně k němu přispěl mj. T. G. Masaryk v práci „Rusko a Evropa“ (1913). Ve 20. století se po sérii ruských revolucí přidaly ke stávajícím rozporům další, zásadní ideologické rozpory. Synergicky se tak posílily spory plynoucí z geopolitického postavení obou celků s novými prvky. Tyto zásadní rozpory po rozpadu Sovětského svazu, sovětského bloku a neúspěchu jeho ideologického konstruktu se sice zprvu omezily, přesto však po necelém desetiletí nadějí došlo k novým sporům. Znovu pokračuje situace tiché války z 20. let minulého století. Jejím zdrojem jsou opět geopolitické zájmy, odlišné vidění světa, kulturně i politické, rozdílné traktování už i samotného pojmu demokracie atd. Výzkumná aktivita mapuje kontinuitu/diskontinuitu rozporů Rusko/Evropa a prezentuje výsledky veřejnosti. Činnost probíhá ve spolupráci s dr. Emilem Voráčkem z Historického ústavu AV ČR.