Morální a politická filosofie v subsaharské Africe

Řešitel aktvity:
Albert Kasanda, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Tématem výzkumné aktivity je současná sociální, morální a politická filosofie v Africe, především v subsaharské Africe, v posledních desetiletích od pádu kolonialismu do současnosti. Cílem je komprehensivně mapovat vývoj a současný stav této filosofie, což je vzhledem ke fragmentaci subsaharské filosofie velmi náročným úkolem. Výzkum rovněž obsahuje analýzy na pomezí filosofie a sociálních věd. Jedná se o průkopnický výzkum v dané oblasti, jehož výsledek bude publikován jako kniha v anglickém jazyce v britském nakladatelství Routledge a v českém jazyce v nakladatelství Filosofia. Aktivita zahrnuje veřejné i odborné prezentace výsledků výzkumu.