Současné společenské meritokratické přístupy

Řešitel aktivity:
doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na komparativní analýzy meritokratických přístupů v současných společnostech, především v Evropské unii, Číně a subsaharské Africe, a na jejich veřejnou prezentaci. Zkoumání pozitivních i negativních aspektů meritokracie má dlouhou tradici, které v našem kulturním okruhu sahá až do antického Řecka. V současné době globální interakcí, včetně různých společenských konfliktů, však dochází k praktické konfrontaci jednotlivých přístupů k meritokracii v různých částech světa, což vyžaduje novou reflexi těchto přístupů a jejich reformulaci jak v jednotlivých kulturách, tak v jejich vzájemném makreoregionálním či dokonce globálním dialogu.