Právo, epistemologie a role náboženství v právním diskurzu v podmínkách globalizace

Řešitel aktivity:
Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)

Tato aktivita se realizuje ve dvou krocích. Prvním je druhá část konference, která byla zahájena v roce 2018 v Trentu ve spolupráci s nadací Bruna Kesslera v Trentu. Zatímco první část se zabývá významem rozdělení veřejného a soukromého sektoru pro postavení náboženství v dnešním světě, mezinárodní konference v Praze se zaměřuje na případové studie, které se snaží identifikovat možné další směry veřejných politik. Jsou ústavy z 20. století schopny inkorporovat vznik nových právních subjektů, které nejsou orgány založenými na úrovni státu, nejsou založeny ani mezinárodními právními předpisy?

Na ni navazuje mezinárodní konference s účastí světových autorit v oboru (Veronica Rodriguez-Blanco, Surrey, Mattias Klatt, Graz, Samuele Chilovi, Barcelona Ken Ehrenberg, Surrey, Dimitrios Kyritsis, Reading, George Pavlakos, Glasgow, David Plunkett, Dartmouth, Mark Greenberg, UCLA, Scott Hershovitz, Ann Arbor Andrei Marmor, Cornell, Tomasz Gizbert-Studnicki, Krakow), jež se zaměří na základní otázky, které tvoří páteř interpretace práva v době globalizace, bude hledat způsoby, jak vykládat právní dokumenty v době rapidních společenských proměn, ve snaze zachovat tradiční páteř systému práva.

 Plánované výstupy:

  • Výstupy v oblasti interdisciplinární spolupráce: mezinárodní interdisciplinární konference.
  • Výstupy v oblasti mediální popularizace: popularizační texty v novinách či časopisech, resp. v elektronických médiích.
  • Výzkum bude informačním přínosem pro tvorbu veřejných politik, vznik a interpretaci zákonných norem a obohatí diskuzi v českém i evropském veřejném prostoru. Přínosem bude také pro vzdělávací a akademické sféry.
  • Výstupy v oblasti publikační: 1 monografie v nakladatelství OUP (vyjde 2020) a speciální číslo v mezinárodním časopise.