Právo, epistemologie a role náboženství v právním diskurzu v podmínkách globalizace

Řešitel aktivity:
Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)

Tato aktivita se bude realizovat ve dvou krocích. Prvním bude druhá část konference, která byla zahájena v roce 2018 v Trentu ve spolupráci s nadací Bruna Kesslera v Trentu. Zatímco první část se zabývá významem rozdělení veřejného a soukromého sektoru pro postavení náboženství v dnešním světě, mezinárodní konference v Praze bude zaměřena na případové studie, které se budou snažit identifikovat možné další směry veřejných politik. Jsou ústavy z 20. století schopny inkorporovat vznik nových právních subjektů, které nejsou orgány založenými na úrovni státu, nejsou založeny ani mezinárodními právními předpisy?

Na ní bude navazovat mezinárodní konference, kterého se účastní světové autority v oboru (Veronica Rodriguez-Blanco, Surrey, Mattias Klatt, Graz, Samuele Chilovi, Barcelona Ken Ehrenberg, Surrey, Dimitrios Kyritsis, Reading, George Pavlakos, Glasgow, David Plunkett, Dartmouth, Mark Greenberg, UCLA, Scott Hershovitz, Ann Arbor Andrei Marmor, Cornell, Tomasz Gizbert-Studnicki, Krakow) a který se zaměří na základní otázky, které tvoří páteř interpretace práva v době globalizace, bude hledat způsoby, jak vykládat právní dokumenty v době rapidních společenských proměn, ve snaze zachovat tradiční páteř systému práva.

 Plánované výstupy:

  • Výstupy v oblasti interdisciplinární spolupráce: mezinárodní interdisciplinární konference.
  • Výstupy v oblasti mediální popularizace: popularizační texty v novinách či časopisech, resp. v elektronických médiích.
  • Výzkum bude informačním přínosem pro tvorbu veřejných politik, vznik a interpretaci zákonných norem a obohatí diskuzi v českém i evropském veřejném prostoru. Přínosem bude také pro vzdělávací a akademické sféry.
  • Výstupy v oblasti publikační: 1 monografie v nakladatelství OUP (vyjde 2020) a speciální číslo v mezinárodním časopise.