Československo a Židé v mezinárodních souvislostech

Řešitelka aktivity:
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

V návaznosti na aktivity podpořené Strategií AV21 v minulých letech plánujeme přípravu dalších publikací zaměřených na dějiny Židů v Československu v mezinárodních souvislostech. V roce 2019 vyjde – díky podpoře tohoto programu – první ucelená kolektivní monografie Prague and Beyond. Jews in the Bohemian Lands, která je výsledkem několikaletého výzkumu a úzké spolupráce devíti odborníků z USA, Německa, Maďarska, Izraele a České republiky pod vedením Kateřiny Čapkové. Kniha vyjde nejdříve anglicky s největší pravděpodobností u Pennstate University Press, a poté též německy a česky. V jednání je hebrejské vydání.

Další anglickojazyčnou publikací, kterou plánujeme za podpory programu Strategie AV21 je anglická verze knihy Kateřiny Čapkové a Michala Frankla Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938, vydanou v roce 2008 v Pasece a německy v roce 2012 v Boehlau Verlag. Vzhledem k opakovanému zájmu ze zahraničí o anglickou verzi nyní plánujeme také anglický překlad. V jednání je jako nakladatel Berghahn Books. Pro anglický překlad bude připravena aktualizovaná a na jednu stranu stručnější, ale také doplněná verzi manuskriptu. Překlad započal v roce 2019, dokončen bude v roce 2020, kdy by také kniha vyšla.

Plánované výstupy:

Prezentace v ČR i v zahraničí, recenze v předních anglickojazyčných akademických časopisech.