Mapping Amdo – Dynamika moci

Řešitelka aktivity:
Dr. Jarmila Ptáčková (Orientální ústav AV ČR)

Aktivita se zaměřuje na interdisciplinární pojetí moci v současné Číně. Součástí čínského vládnutí byl dlouho pojem rozvoje-jako-moci, a to nejen od nástupu „holistického rozvoje“ (čínsky quanmian fazhan). Je to však také hlavní příklad složitostí a rozporů mocenské dynamiky.

V rámci programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21 2017 byla podpořena mezinárodní konference mezinárodního akademického networku Amdo Research Network nazvaná Dynamics of Power. V návaznosti na tuto konferenci a v rámci navrhovaného projektu je vytvářena publikace v anglickém jazyce, editovaná kniha s názvem Mapping Amdo – Dynamics of Power.

Kniha bude prezentovat a popularizovat výsledky vědeckého výzkumu světových odborníků zabývajících se historickou a současnou politikou, sociokulturním a ekonomickým vývojem a náboženstvím z hlediska jejich role v utváření místních i nadregionálních mocenských struktur ve východotibetské oblasti Amdo, která je historicky strategická z hlediska střetávání různých etnických skupin, kulturních a náboženských vlivů a politických uspořádání.

Kniha Dynamics of Power vyjde také jako druhá v edici Mapping Amdo. Tato edice je písemnou platformou Amdo Research Networku založeném na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Edice Mapping Amdo vychází od roku 2017 v rámci Orientálního ústavu jako supplementa mezinárodního recenzovaného časopisu Archiv orientální.

Editory knihy Dynamics of Power jsou Ute Wallenboeck (Vídeňská unverzita), Bianca Horlemann (Humboldtova univerzita) a Jarmila Ptáčková (Orientální ústav AVČR). Aktivita tak posiluje dosavadní spolupráci s prestižními vědeckými a vzdělávacími institucemi v zahraničí.

Plánované výstupy:

  • Vydání odborné publikace ve spolupráci se zahraničními vědeckými institucemi
  • Popularizace publikace (workshop s představením knihy, rozhovor či analýza v některém z českých periodik v návaznosti na téma knihy)