Mezinárodní souvislosti československé krize 1968

Řešitel aktivity:
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

V návaznosti na projekt úspěšně realizovaný v roce 2018 pokračuje výzkum mezinárodních souvislostí tzv. československé krize v letech 1967-1970. Rozpočet obsahuje položky na nákup knih a kancelářského materiálu (tonery apod.), překlady dokumentů ze zahraničních archivů, OON na kopírování, třídění, redakci dokumentů, náklady na cesty do některých zahraničních archivů (především Peking v rámci spolupráce s Ústavem světových dějin CASS, případně další zahraniční archivy).

Mediální výstupy: