Stát a občanství ve střední Asii

Řešitelka aktivity:
Dr. Malika Bahovadinova (Orientální ústav AV ČR)

Státní a občanské vztahy představují důležitý, a přesto velmi podceňovaný předmět středoasijských studií. Tento deficit vzniká tím, že občané středoasijských zemí jsou v odborné literatuře často pojímáni jako subjekty, které se bezděčně staly oběťmi autoritářských vlád. Zaměření na studium státu izolovaně od jeho kontextu a nedostatečná pozornost vůči účastníkům, příjemcům i obchazečům státních praktik vyvolalo bohatou literaturu, která postrádá kontextuální a existenční zkušenost „státu“ a státních institucí. Když je řeč o lidech, jsou přítomni pouze jako muslimové, etnické většiny nebo menšiny, ženy či mládež, ale jen zřídka jako občané. Občanství přesto představuje důležitou dimenzi pro studium fungování mocenských vztahů.

Projekt cílí na propojení středoasijské platformy Orientálního ústavu AV ČR v Praze s výzkumnými institucemi v zahraničí za účelem zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti středoasijských studií. Cílenými institucemi pro budoucí spolupráci jsou Leipzig University; Central College, Iowa; University of Amsterdam; University College of London a další.

Plánované výstupy:

  • Národní setkání českých vědců, kteří se zabývají středoasijskými studiemi. Poskytne přehled středoasijských témat studovaných v rámci českých institucí, podpoří lepší propojení mezi českými akademickými institucemi a podpoří Českou republiku jako středisko studia strategického regionu Střední Asie také v mezinárodním kontextu. Setkání bude připojeno k mezinárodnímu workshopu.
  • Mezinárodní jednodenní workshop v Praze v listopadu 2019 v prostorách Akademie věd ČR. Workshop vytvoří síť vědců, studentů a zájemců o další rozvoj teoretických představ o státních a občanských vztazích. Bude se usilovat o další financování za účelem institucionalizace sítě a pokračování její činnosti i po skončení workshopu.
  • Na konferenci Mezinárodní asociace tibetských studií v Paříži v červenci 2019 bude představen panel týkající se tématu správy, místních orgánů a občanství.
  • Relevantní výstupy budou vypracovány pro publikaci jako zvláštní číslo recenzovaného časopisu v roce 2020 (cílovým časopisem je Citizenship Studies).