Geopolitika a odlišné perspektivy transnacionální migrace

Řešitelka aktivity:
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)

V rámci výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti rozvíjíme dlouhodobý výzkum transnacionální migrace a výzev pro globální spravedlnosti v návaznosti na vědecké zaměření zapojených vědců a vědkyň. Hlavními rysy tohoto dlouhodobého výzkumu je 1) mezinárodní spolupráce a transdisciplinarita, s cílem překonání disciplinární fragmentace, které převládá v současných migračních studiích, 2) teoretické analýzy transnacionální migrace a propojení analýz zdrojů a příčin migrace se zkoumáním samotných migračních procesů a migrace jako žité zkušenosti, a 3) rozpracování metodologického kosmopolitismu ve výzkumu migrace.

V roce 2019 se zaměříme na dva okruhy: 1) odlišné makro-regionální perspektivy a z nich vycházející požadavky na globální migrační agendu. Konkrétně se zaměříme na vyjednávání na poli OSN a vztah EU a sub-saharské Afriky, včetně role Číny ve vyjednávání těchto vztahů; 2) genderové aspekty migrační geopolitiky zejména s ohledem na rozpory mezi transnacionálními praktikami péče a teritorializací sociálních práv. Tyto rozpory, které mají specifické genderové důsledky, jsou posilovány dvojakým přístupem současné globální politické ekonomie, která prosazuje transnacionální obchod a trh bez hranic a současně vymezuje odpovědnost za globální spravedlnost v hranicích národních států.

Plánované výstupy:

  • Tematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research „Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost“, roč. 20, č. 1, hostující editorky: Petra Ezzeddine a Zuzana Uhde.
  • Mezinárodní workshop zaměřený na globální migrační agendu OSN (v roce 2018 dojednaný Global Compact on Refugees a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), odlišné makro-regionální perspektivy a požadavky na globální řešení migrace. Na workshopu vystoupí dva zahraniční a dva domácí vědci/vědkyně. Spolupráce je v jednání s dr. Stephanem Rotherem (Universität Freiburg), prof. Brankou Likić-Brborić (REMESO, Linköping University) a dalšími.
  • Vítání knihy Pražáci s cizím pasem. Výsledky šetření migrantů a migrantek v hl. m. (Praha, 2018): workshop se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a tisková konference.
  • Vědecký článek v zahraničním etablovaném časopise a vystoupení na mezinárodních odborných konferencích.
  • Mediální výstupy: a) rozhovor v ČRo, b) články v tištěných a elektronických médiích (např. Právo, A2larm), c) spolupráce s neziskovými organizacemi (např. Konsorcium nevládních neziskových organizací pracujících s migranty, Sdružení pro integraci a migraci atd.)

Spolupracující vědkyně a instituce:

  • Petra Ezzeddine, PhD., Fakulta humanitních studií UK (podepsána spolupráce s výzkumným programem  Globální konflikty a lokální souvislosti)
  • Mgr. Yana Leontiyeva, PhD., Sociologický ústav AV ČR