Subalterní a radikální indické politické myšlení

Řešitel aktivity:
Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)

Nízké a nedotýkatelné kasty byly v Indii dlouhodobě marginalizovány nejen společensky, ale i z hlediska přístupu do indického politického diskursu. První pokusy o vytvoření silného bloku subalterních vrstev se přitom datují už do druhé poloviny 19. století a hnutí „utlačovaných tříd“ má za sebou dlouhou a bohatou historii. Aktivita si klade za cíl předožit českému publiku reprezentativní průřez indickými hnutími nedotýkatelných i nízkých kast za posledních sto let. Úvodní studie seznámí čtenáře jak s historií těchto subalterních hnutí, tak s úskalími při jejich analýze; výběr textů pak představí dílo nejvýznamnějších občanských aktivistů, politických myslitelů i sociálních vědců spojených s různými proudy subalterního politického myšlení. Kniha provede čtenáře dějinami jak hnutí dalitského, tak hnutím nízkých kast, a zároveň nastíní základní rozdíly a třecí plochy mezi těmito dvěma subalterními sociálními skupinami, vztah nízkých kastám ke kastám vyšším, ale i složitý vztah hindského severu a tamilského jihu.

Plánované výstupy:

  • Kniha s předpokládaným datem vydání 2020.
  • Vědecko-popularizační workshop konaný na jaře 2019 se zaměřením na indické politické myšlení a jeho praktické důsledky pro indickou společnost a politiku; termín bude zvolen tak, aby koreloval s volbami do indické Sněmovny lidu. Kromě navázání bližší spolupráce jak s odborníky z Orientálního ústavu AV ČR, tak jiných pracovišť (FF UK, FSV UK,…) bude sloužit také ke zprostředkování aktuálního stavu vědeckého poznání širší veřejnosti.
  • Nedílnou součástí výstupů budou v roce 2019 také 2–3 popularizační články, které přiblíží indické subalterní a radikální myšlení českému čtenáři.