Transformace společností ve vzájemných interakcích: Evropa a její partneři

Řešitel aktivity:
doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na komparativní analýzy sporů ve společenských transformacích souvisejících s meritokratickými přístupy a jejich jen částečným naplňováním v současných společnostech v posledních desetiletích, především v Evropské unii, ve vztahu k Číně a částečně v subsaharské Africe, a na jejich veřejnou prezentaci. Zkoumání pozitivních i negativních aspektů meritokracie má dlouhou tradici, které v našem kulturním okruhu sahá až do antiky. V současné době globální interakcí, včetně různých společenských konfliktů, však dochází k praktické konfrontaci jednotlivých přístupů k meritokracii v různých částech světa, což vyžaduje novou reflexi těchto přístupů a jejich reformulaci jak v jednotlivých kulturách, tak v jejich vzájemném makro-regionálním či dokonce globálním dialogu.

Plánované výstupy:

  • Na Akademii věd ČR bude koordinátorem výzkumného programu ve spolupráci s předsedkyní AV ČR uspořádána mezinárodní konference „Europe and Its Borders“ ve spolupráci s Evropskou akademií věd a umění, kde zazní příspěvky, jež přinesou komparativní analýzy kulturních a ekonomických kontextů především v Evropské unii a USA na jedné straně a Africe a Číně na straně druhé. Akce bude organizována rovněž ve spolupráci s Global Studies North America (Chicago), Čínskou akademií společenských věd (Peking) a Makerere University (Kampala). Výzkumné aktivita umožní realizaci kolektivní knižní monografie, jíž konference poslouží jako diskusní fórum pro odbornou i širší veřejnost.
  • Tematické číslo Critical Sociology (New York), špičkový mezinárodní výzkum s aplikací v českém prostředí ve veřejné sféře pro Ministerstvo zahraničí ČR, univerzity, ústavy Akademie věd a dále s prezentací masovým médiím.