Transformace společností ve vzájemných interakcích: Evropa a její partneři

Řešitel aktivity:
doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na komparativní analýzy sporů ve společenských transformacích souvisejících s meritokratickými přístupy a jejich jen částečným naplňováním v současných společnostech v posledních desetiletích, především v Evropské unii, ve vztahu k Číně a částečně v subsaharské Africe, a na jejich veřejnou prezentaci. Zkoumání pozitivních i negativních aspektů meritokracie má dlouhou tradici, které v našem kulturním okruhu sahá až do antiky. V současné době globální interakcí, včetně různých společenských konfliktů, však dochází k praktické konfrontaci jednotlivých přístupů k meritokracii v různých částech světa, což vyžaduje novou reflexi těchto přístupů a jejich reformulaci jak v jednotlivých kulturách, tak v jejich vzájemném makro-regionálním či dokonce globálním dialogu. Výzkumná aktivita umožní realizaci konferenčních a publikačních výstupů na dané téma.