Human Affairs: transnacionální interdisciplinární analýzy

Řešitel akce:
PhDr. RNDr. Milan Kreuzziger, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na téma mezinárodní spolupráce v humanitních vědách, zejména mezi českými, slovenskými, německými a britskými pracovišti. Cílem je přispět k prohloubení mezinárodního charakteru výzkumu a jeho prezentace prostřednictvím spolupráce s vědci z řady mezinárodních institucí, především v oborech filosofie, sociologie, politologie, globální studia a kulturní studia, což přispívá rovněž k většímu propojení vědeckých pracovišť. Aktivita přispívá k inovativnímu interpretačnímu, kritickému a transdisciplinárnímu přístupu k řešení různých globálních konfliktů a jejich lokálních souvislostí, konkrétně v první fázi se zaměřením na vztahy mezi evropskými a africkými lokalitami. Specificky se výzkumná aktivita zaměří na téma polycentrický, s důrazem na kulturní a politické vztahy ČR v polycentrickém světě, zejména ve vztahu k Asii. Součástí je aktivity je systematické rozvíjení akademické diplomacie, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Plánované výstupy:

Výstupy jsou odborné a veřejné prezentace v uvedené oblasti, konkrétně je problematika aplikována na téma polycentrický a kosmopolitní svět, s důrazem na vztahy ČR k Asii.

  • speciální tematické číslo časopisu zaměřené téma polycentrické politické uspořádání
  • široká mediální prezentace pro širokou veřejnost; ohlasy zazní po realizaci publikace tematického čísla časopisu jak ve vědecké komunitě, tak i v širší veřejnosti, konkrétně v rámci Akademie věd ČR, Slovenské akademie věd, českých, slovenských a dalších univerzit, ve státní správě, především na Ministerstvu zahraničních věcí při příležitostech akcí s velvyslanectvími a v médiích
  • systematické rozvíjení transnacionální interdisciplinární spolupráce: Slovenská akademie věd; Keele University, United Kingdom; University of Erfurt, Germany; Goethe Universitaet, Germany; Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France; CNRS, Paris France;  University of Pavia, Italy; Florida Atlantic University, USA; University of Kentucky, USA; University of Brighton, United Kingdom; University of Wales, Newport, United Kingdom ad.