Human Affairs: transnacionální interdisciplinární analýzy

Řešitel akce:
PhDr. RNDr. Milan Kreuzziger, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na téma mezinárodní spolupráce v humanitních vědách v oblasti lidských práv, zejména mezi českými, slovenskými a britskými pracovišti, za českou stranou s účastí především dr. M. Kreuzziegera a prof. A. Pinzaniho. Cílem je přispět k prohloubení mezinárodního charakteru výzkumu a jeho prezentace prostřednictvím spolupráce s vědci z řady mezinárodních institucí, především v oborech filosofie, právní věda, globální studia, což přispívá rovněž k většímu propojení vědeckých pracovišť.

V roce 2018 dospěla Všeobecná deklarace lidských práv ke svému sedmdesátému výročí. Můžeme se ptát, zda má stále inspirativní působnost, která by umožnila její přijetí po celém světě vzhledem k různým regionálním specifikům. Je třeba Deklaraci rozšířit nebo redefinovat, aby zahrnovala práva, která byla v roce 1948 nepředstavitelná? Cílem tematického čísla časopisu Human Affairs je odpovědět na tyto a podobné otázky spojené s myšlenkou lidských práv z filozofického hlediska. Ačkoli je tato myšlenka stará a široce diskutovaná morálními, politickými a právními filosofy a také právními teoretiky, historiky, sociology a antropology, její obsah stále dělí vědce, vlády, soudy a instituce občanské společnosti. Právě publikované tematické číslo časopisu Human Affairs (vydavatel De Gruyter, Berlin), které editoval prof. A. Pinzani, nabízí odpovědi na toto současné důležité téma z brazilských a evropských perspektiv a jejich vzájemně se překrývajících stanovisek.

Publikované tematické číslo časopisu doprovází jeho uplatnění při prezentacích a diskusích v české a brazilské občanské společnosti, na akcích Akademie věd ČR a Evropské akademii věd a umění a ve státní správě. Dochází tím rovněž k systematickému rozvíjení transnacionální interdisciplinární spolupráce mezi participujícími institucemi: konkrétně Slovenská akademie věd; Keele University, United Kingdom; Akademie věd ČR.