Komparace modelů společnosti: glokální interakce

Řešitel aktivity:
PhDr. Oleg Suša, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Téma výzkumné aktivity otevírá možnost porovnání modelů společnosti z globální perspektivy. Aktivita mapuje různé interpretace modelů společnosti z hledisek Evropy, USA a Brazílie vzhledem k tématu udržitelného rozvoje a spjatých společenských a environmentálních konfliktů a nabízí jejich komparaci v globální perspektivě. Výsledkem v dalším roce bude tematické číslo význačného mezinárodního časopisu na tuto problematiku. Kniha bude přínosná především pro zájemce o filosofické a sociologické rozbory a jejich prezentaci širší veřejnosti.

Výzkumná aktivita je zaměřena vědecko-popularizačním způsobem s tím, že prvním výstupem bude špičkový výzkum a publikace a v druhém kroku bude následovat vědecko-popularizační prezentace v České republice, která je významnou zemí z hlediska ochrany životního prostředí v České republice a také v ohroženém prostředí tropických pralesů Amazonie. Výstupy si kladou za cíl přiblížit aktuální problematiku komparativních analýz společenských a environmentálních konfliktů a jejich řešení z hlediska různých modelů společnosti, v návaznosti na Pařížskou konferenci o klimatu.

Plánované výstupy:

  • Tematické číslo Civitas, téma: Udržitelný rozvoj? Komparativní analýzy společenských a environmentálních konfliktů, a navazující publikace
  • Hostující editorství tematického čísla časopisu Civitas
  • Odborné články v tematickém čísle
  • Prezentace článků na International Symposium on Justice
  • Mediální ohlasy: jelikož tematické číslo publikace bude vydáno v čísle 2/2019, ohlasy zazní po jeho vydání: Ohlasy se očekávají v denním i měsíčním tisku a dalších médiích.