Mládež, občanská společnost a rozpory: africká sociální a politická filosofie

Řešitel aktivity:
Albert Kasanda, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se v rámci zkoumání aktuálních společenských problémů globálních rozporů a lokálních interakcí zaměřuje na téma africké mládeže zapojené do aktivit občanské společnosti, s vědomím faktu, že mladí lidé dnes v Africe představují 60% populace. Naváže především na rozbory vysoce relevantních případů Balai Citizen a Filimbi. Koncentruje se na skupiny africké mládeže v občanské společnosti, které usilují o odstraňování násilí v transnacionálních souvislostech na africkém kontinentu, jenž trpí chronickou stagnací a opakovanými ozbrojenými konflikty. Věnuje se diskusím týkajícím se místa a role mládeže v africké občanské společnosti, především jejich vztah k moci a politice a také k jejich strategiím jednání. S přihlédnutím k předpokladu, že tato sociální skupina je relevantním nástrojem politického rozboru, se bude výzkumná aktivita věnovat postoji afrických mladých lidí k různým pojetím politického uspořádání, které formují africkou společnost, zejména politický řád. Kromě identifikace této sociální skupiny se aktivita zaměří na strategie mládeže jak k přístupu k veřejnému prostoru, tak k prosazování forem společenského a politického protestu. Aktivita zapadá do konceptuálních částí výzkumného programu. Cílem je přispět k lepšímu porozumění této sociální skupině a jejímu závazku k alternativní africké společnosti, což má významné dopady na řešení migračních otázek v Africe a Evropě.

Plánované výstupy:

  • Publikace na téma africké mládeže zapojené do občanské společnosti za účelem aktivit směřujícím k odstraňování násilí. Článek je relevantní pro řešení násilí a ve vztahu k migraci do evropských zemí.
  • Speciální konference Asixoxe o africké filosofii občanské společnosti společně organizovaná ve Filosofickém ústavu AV ČR a SOAS Londýnské univerzity.