Moderní islámské myšlení: Írán

Řešitelka aktivity:
Dr. Zora Hesová
 (Filosofický ústav AV ČR)

Hlavním bodem této interdisciplinární výzkumné aktivity je zaměřit se na aktuální a společensky relevantní oblast moderního islámského politického myšlení. Ve veřejných debatách je často slyšet volání po islámské reformě. Mnohem méně přítomné je povědomí o tom, že řada islámských autorů již delší dobu jistou radikální reformu promýšlí. Stejně je málo známo, s jakými omezeními a obtížemi institucionálního, politického a ryze praktického charakteru se toto myšlení potýká a co vysvětluje jeho velmi pomalé, ale rostoucí prosazování se. Cílem bude ukázat na existující reformní úsilí a jeho úskalí.

Jedním z nich je v Íránu, ale také na Západě známý Abdolkarím Sorúš (1945), politický a náboženský aktivista a myslitel, který ve svých spisech formuluje radikální osvobození islámu od politiky a argumentuje pro islámskou sekularitu. Své argumenty plně rozvinul během uvolnění za prezidenta Chátamího, poté působil jako hostující profesor v Berlíně a na Harvardu. Dnes se o něj opírá mladá generace politologů a teologů v Íránu i jinde. Publikace bude připravena ke konci roku 2019 a publikována v roce 2020.

Výzkumná aktivita ve formě prezentace, aplikace a publikace je koncipována jako vědecky mezinárodně kvalitní a originální a zároveň s osvětovým přesahem díky své přehlednosti a srozumitelnosti. Bude obsahovat úvodní studii, úvod do problematiky, shrnutí hlavních Sorušových argumentů, jejich politický a kulturní kontext, jejich analýzu a srovnání s jinými reformními návrhy a zhodnocení jejich dopadu. Její druhá polovina bude zdrojem primárních textů: Publikace bude obsahovat výběr 5 až 8 stěžejních článků autora. Na překladu textů se bude podílet více odborníků, mimo jiné i íránisté. Výzkum a veřejné akce budou pokračováním aktivit započatých v Centru Globálních studií v roce 2009, kdy seminář AV nazvaný “Interkulturní dialog mezi Západem a islámem” navštívila delegace íránských filosofů.

Navazující publikace již bude přímo psána a koncipována pro české publikum. Měla by sloužit jak akademické veřejnosti, studentům, ale i neodborné veřejnosti, především novinářům, učitelům neziskovkovým organizacím, jako zdroj informací o pluralitě, komplexitě a rozvoji islámského myšlení ve vztahu k modernitě a politice. Podobná publikace bude první svého druhu v ČR.

V stále aktuálních a polarizujících debatách o islámu chybí zdroje v češtině, stejně jako zdroje osvětového, úvodového typu a zároveň texty určité kvality, které může přinést právě AV ČR. Proto, aby publikace hrála tuto roli, bude téma reformního myšlení v islámu a jeho dilemat uvedeno na veřejnost sérií veřejných akcí.

Plánované výstupy:

  • Veřejné akce pro mediální sféru, státní správu a neziskové organizace (AMO apod.), kterými aktivita bude sledovat zvýšený praktický impakt v návaznosti na Národní priority výzkumu, a to především prostřednictvím dvou akcí:
  • bude pozván odborník na islámské politické myšlení, zabývající se islámskými intelektuály (pravděpodobně Dr. Meysam Badamchi). Přednáška bude otevřená veřejnosti.
  • workshop na podzim roku 2019 o sekularitě a islámu, která bude koncipována interdisciplinárně, zahrne výzkumníky různých pracovišť AV, zejména Filosofického ústavu a Orientálního ústavu a dva až tři zahraniční hosty. Zároveň bude realizována spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze.
  • Vědecko-popularizační monografie Islám v moderní době: reformní myšlení Abdolkaríma Sorúše , Zora Hesová.