Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, konkurenti nebo protivníci?

Řešitel aktivity:
PhDr. Josef Velek, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Spoluřešitel aktivity: PhDr. Emil Voráček, CSc. (Historický ústav AV ČR)

V posledních desetiletích dochází k výraznému ekonomickému vzestupu východní Asie, kde se dominantním hráčem stává Čína. Ta je nejen nejlidnatější zemí světa, ale podle některých makroekonomických agregátů už i největší globální ekonomikou. Vnitřní ekonomické reformy doprovází mocenská expanze, jejímž produktem je projekt tzv. Nové hedvábné stezky (Iniciativy pásu a stezky). Vlastní cestu rozvoje pod současným vedením prosazuje také Rusko, které v roce 2015 iniciovalo založení Eurasijské ekonomické unie. Od roku 2012 se odvrací od spolupráce se Západem a preferuje vazby se státy sdruženými v seskupení BRICS a Šanghajské organizaci pro spolupráci (ŠOS). ŠOS usiluje o reformu globálního řádu, spravedlivější a rovnější podmínky na mezinárodním poli. Členské státy ŠOS mají v současnosti stejný podíl na globálním HDP jako EU a zároveň představují téměř polovinu veškeré populace planety. Vzhledem k dosavadnímu vývoji lze v následujících dekádách předpokládat výrazný růst vlivu organizace. Proto by jí měla být věnována náležitá pozornost.

Právě vztahům, rozporům a konfliktům mezi významnými aktéry a možnými perspektivami budoucího vývoje v Eurasii se věnuje konference v rámci výzkumné aktivity. Taková perspektiva se vzhledem k vzestupu Eurasie a posilování integračních tendencí v tomto geopolitickém prostoru stále výrazněji prosazuje v řadě vědních disciplín od sociologie (Johann Arnason) až po historii (Christopher Beckwith, Chris Hann). V českém prostředí je však zatím spíše neznámá. Jedním z cílů konference je s pomocí českých i zahraničních badatelů tuto perspektivu kriticky představit.

Hlavním cílem mezinárodní vědecké konference je rámcově zmapovat současný potenciál ŠOS, jeho bezpečnostní i ekonomickou politiku, a poukázat na oblasti možné kooperace či střetu ve vztahu k Evropské unii, ale také mezi jednotlivými členskými státy samotnými. Konference by se měla pokusit o vyhodnocení efektů, které mají vztahy mezi EU, Čínou a Ruskem, propojování jednotlivých integračních projektů, především ŠOS, Nové hedvábné stezky, Evropské unie a Eurasijské ekonomické unie, k němuž v současné době už na vybraných úrovních začíná docházet.

Plánované výstupy:

Mezinárodní konference, 11. září 2019, Vila Lanna, Praha, předpokládaný počet účastníků: 35 osob, jednodenní akce. Účastníci z pracovišť v ČR, EU, a z China-Europe Academic Network, Fakulta světové ekonomiky a mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, MGIMO University.