Emancipace a právo

Řešitel aktivity: Mgr. Jan Kober, LL.M.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Aktivita Emancipace a právo je v roce 2020 zaměřena na vývojové (právněhistorické, historické) otázky genderu, sociální a politické emancipace v průběhu XX. století. Sleduje několik cílů: archivním výzkumem připravit kvalitní a kritickou edice historických textů, z hlediská právního dokumentujících emancipaci žen i širší otázky představ o možných právních podobách sociální a politické emancipace skupin neovládajících výrobní prostředky. Tři edice těchto historických dokumentů s poznámkovým aparátem a doprovodnou odbornou studií tyto materiály zpřístupní širokému publiku a budou tak stimulovat další společenskou a odbornou debatu.