Současné přehodnocení vztahu mezi právem, politikou a společností

Řešitel aktivity: Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M.
Ústav státu a práva AV ČR

Dvoudenní workshop se zaměří na zkoumání a analyzování nejnovějších přístupů současné kontinentální filosofie, které přehodnocují vztah mezi právem, politikou a společností. V posledních letech nabídli slovinští filosofové nové originální čtení této souhry kombinované s jejich zájmem o psychoanalýzu. V rámci dvoudenního mezinárodního workshopu přijedou do Prahy dva klíčoví slovinští myslitelé – Alenka Zupančič a Mladen Dolar. Workshop se zaměří na analýzu jejich propojení Jaquese Lacana a G.W.F. Hegela jako možných přístupů k řešení problémů, kterým čelí současná evropská společnost. Kromě zevrubného uvedení české veřejnosti do jejich myšlení workshop také prozkoumá složitosti našeho čtené role normativních systémů v současných společnostech. Cílem tohoto výzkumného workshopu je prozkoumat a vyšetřit současnou obrodu těchto témat a zjistit, zda nám nemohou pomoci z kulturních, politických a ekonomických slepých uliček dnešních dní.