Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích

Řešitel: PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé: Ing. Tomáš Czernin (předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí),  PhDr. Tomáš Grulich (pověřen Stálou komisí Senátu pro koordinaci s AV ČR, exekutivou a politiky v tématu Česká republika a diaspora), Mgr. Jiří Krátký (zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR)

Referáty a diskuse politiků, pracovníků exekutivy a akademických odborníků na konferenci „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“ budou analyzovat úlohu a místo předních osobností a korporací zahraničních Čechů ve prospěch bilaterálních vztahů a původního domova a vlasti (tj. bývalého Československa a nyní České republiky). V prostorovém zaměření se bude jednat o USA, Kanadu, Francii, Anglii, Rusko nebo Balkánské země (případně o výběr tohoto teritoriálního zaměření). Konference bude dělena do několika sekcí (panelů): západní Evropa (Francie, Anglie), severní Amerika (USA, Kanada), východní Evropa (Rusko, Ukrajina), Balkánské státy.

Předpokládaní účastníci akce: senátoři a další politici, pracovníci zainteresovaných ministerstev (MZV: zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, tajemnice Mezirezortní komise pro zahraniční Čechy), AV ČR, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FF ZČU Plzeň, Národní archiv Praha aj.