Československo a Židé v mezinárodních souvislostech

Řešitelka aktivity: Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

V návaznosti na aktivity podpořené Strategií AV21 v minulých letech plánujeme přípravu dalších publikací zaměřených na dějiny Židů v Československu v mezinárodních souvislostech. V lednu 2020 vyjde – i díky podpoře tohoto programu – německá verze kolektivní monografie k dějinám Židů v českých zemích od raného novověku po dnešek pod názvem Zwischen Prag und Nikolsburg. Juden in den böhmischen Ländern. V roce 2019 jsme původní manuskript rozšířili ještě o důležitou přílohu, která zkoumá vybrané židovské komunity a jejich demografický vývoj během posledních čtyř století. Dotaci Strategie bychom rádi využili i na překlad této části do jazyků všech jazykových mutací. Předpokládáme, že anglická verze by mohla vyjít ještě v roce 2020, česká a hebrejská nejspíš až v roce 2021. Další prostředky budou využity na grafické práce a výrobu map v různých jazykových verzích a na kontrolu hebrejského překladu, o který už má mezitím zájem nakladatelství Bialik. Postoupit by měla i příprava anglické verze knihy Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-38.

V červnu 2020 bude také náš ústav spoluorganizátorem mezinárodní konference Jewish Initiative and Agency under Communism na univerzitě ve Wroclawi (dalšími partnery jsou Hebrejská univerzita v Jeruzalémě a Muzeum Polin ve Varšavě, více zde). Finanční příspěvek ze Strategie bude využit na jednu letenku amerického badatele na konferenci a také na korektorské práce příspěvků vybraných do speciálního čísla zahraničního časopisu (nejspíš Journal of Contemporary History).

Spolupracovníci pro jednotlivé aktivity:

  • Michal Frankl (Masarykův ústav a archiv, AV ČR)
  • Michael Miller (Central European University, Budapešť)
  • Hillel Kieval (Washington University, St. Louis)
  • Verena Kasper-Marienberg (North Carolina State University)
  • Benjamin Frommer (Northwestern University, Evanston)
  • Ines Koeltzsch (Masarykův ústav a archiv, AV ČR)
  • Martina Niedhammer (Collegium Carolinum, Mnichov)
  • Kamil Kijek (Univerzita ve Wroclawi)
  • Semion Goldin (Hebrejská univerzita, Jerusalem)