Gender a politická hnutí: půl století tureckého aktivismu

Řešitelka aktivity: Dr. Lucie Drechselová
Orientální ústav AV ČR

Spoluřešitelé (pracoviště): Dr. Eylem Özkaya (Univerzita Galatasaray, Turecko)

Výzkumný projekt si klade za cíl pochopit fungování politických hnutí v Turecku z genderového hlediska. Zaměřuje se na aktivní členy politických generací 1968 a 1978, kteří jsou dodnes v tureckých a kurdských politických stranách. Zkoumá jejich politickou kariéru, a jak se do ní zapisuje genderový prvek. Gender zde není chápan jako synonymum pro ženy, naopak je vnímán jako interakce mezi pohlavími a jako zásadní organizační prvek v politických hnutích. Jelikož genderové hledisko prostupuje aktivismus ve všech jeho vrstvách a podobách, jeho zkoumání přináší hlubší poznání o fungování politických organizací jako takových, včetně jejich prostupnosti se sociálním řádem.

Longitudinální charakter výzkumného projektu umožňuje postihnout variace a kontinuitu v politickém aktivismu v Turecku v druhé polovině 20. století a počátku 21. století. V tomto klíčovém období se v Turecku rozvinuly hned dvě politické generace v intervalu pouhých deseti let – 1968 a 1978. Jejich vývoj byl přerušen vojenským převratem v roce 1980, jehož strůjci si skrze zákaz veškerých politických aktivit kladli za cíl depolitizovat tureckou společnost. Výzkum vychází z přesvědčení, že je možné pochopit současná politická uskupení v Turecku pouze skrze studium období před i po převratu z roku 1980.

Výzkum se primárně věnuje aktérům – tedy politikům a političkám, kteří byli aktivní od 60.tých, případně 70.tých let, a jsou zapojeni do politiky i v současnosti. Volba takto specifické skupiny respondentů slouží k lepšímu pochopení politického fungování organizací skrze biografické a politické dráhy aktérů. Longitudinální perspektiva umožňuje obsáhnout jejich životní cesty napříč několika desetiletími.