Mezi-asijské odkazy a jejich přesah: případové studie, koncepty a nové možnosti studia současné Asie

Řešitelka aktivity: Dr. May Ngo
Orientální ústav AV ČR

Spolupracující pracoviště: Waseda University, Japonsko

Mezinárodní konference v Praze organizovaná ve spolupráci s Waseda University v Tokiu pozve účastnice a účastníky, kteří se podělí o svůj výzkum Asie v mezi-asijském rámci. Mezi-asijské odkazování (Iwabuchi 2014) je částečně inspirováno dílem Asia as Method (Chen, 2010) a přistupuje k asijským společnostem spíše jako k referenčním bodům než jako k místům pro otestování západních teorií (Lim 2016). Tento přístup má tedy ve svém středu asijské dějiny, zkušenosti a praktiky, které mohou vygenerovat nové znalosti ve formě alternativních perspektiv, konceptů a teorií. „Asie“ již není jen předmětem analýzy, ale i metodou pro přistupování k současným lokálním jevům i globálním vztahům (Hoang et al 2017).

Vzestup Asie v globálním kapitalismu vytvořil různé druhy nerovných společenských, ekonomických a politických vývojů. Jak se méně rozvinuté ekonomiky jihovýchodní a jižní Asie stále více poohlížejí po nových zdrojích hospodářských investic z východní Asie (Hoang 2015) a přeshraniční výměna v regionu rychle roste, objevily se i nové empirické možnosti pro mezi-asijské odkazování. Pozvaní přednášející prozkoumají prizmatem mezi-asijského odkazování řadu současných problémů napříč Asií, jako jsou mimo jiné vládnutí, migrační infrastruktura a zprostředkovatelství, rozvojová oblast, industrializace a budování regionálních komunit.