Moderní muslimské identity v jihovýchodní Asii

Řešitel aktivity: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Spolupracující pracoviště: Leidenská univerzita

Navrhovatel se v letech 2011 až 2016 intenzivně věnoval tématu interakce mezi islámem, etnicitou a politikou v majoritně muslimských zemích jihovýchodní Asie, tedy Indonésii, Malajsii a Bruneji. Nyní na výzkum této problematiky navazuje výzkumem v Malajsii a Bruneji z důvodu možnosti komparace aktuální situace s dříve studovaným obdobím. Výzkumná cesta spojená s navazováním spolupráce s místními institucemi by se měla konat v první čtvrtině roku 2020.

Zjištěné poznatky z práce v terénu hodlá navrhovatel zpracovat do konferenčního příspěvku, předneseného na plánované mimořádné mezinárodní konferenci (květen-červen 2020), a následně v článku v recenzovaném časopise. Navrhovaná konference (podzim 2020) by měla umožnit oživení a prohloubení vztahů Orientálního ústavu a českých odborníků na jihovýchodní Asii s protějšky ze západní Evropy a případně zámoří, a celkové posílení dosud skromné platformy jihovýchodoasijských studií v OÚ.

Tři zvané přednášky, přednesené na AV ČR a FF UK, mají rovněž napomoci šíření expertních informací o regionu jihovýchodní 4Asie.