Politika Čínské lidové republiky

Řešitel aktivity: Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Seminář se zaměří současnou politiky Čínské lidové republiky. Bude se konat ve druhé polovině roku 2020. Semináře se zúčastní odborníci na dané téma z ČR i ze zahraničí. Požadované prostředky budou využity na uhrazení ubytování a cestovních nákladů zahraničních účastníků. Seminář bude konán na půdě AV ČR a jeho obsah bude kromě akademického přínosu využitelný pro české státní i nestátní instituce, včetně vzdělávacích zařízení, zejména univerzit. Seminář bude též nabídnut k pokrytí zástupcům českých médií, jejichž prostřednictvím se dostane i k české veřejnosti.