Subalterní a radikální politické myšlení v Indii

Řešitel aktivity: Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR

Nízké a nedotýkatelné kasty byly v Indii dlouhodobě marginalizovány nejen společensky, ale i z hlediska přístupu do indického politického diskursu. První pokusy o vytvoření silného bloku subalterních vrstev se přitom datují už do druhé poloviny 19. století a hnutí „utlačovaných tříd“ má za sebou dlouhou a bohatou historii. Aktivita si klade za cíl předložit českému publiku reprezentativní průřez indickými hnutími nedotýkatelných i nízkých kast za posledních sto let. Úvodní studie seznámí čtenáře jak s historií těchto subalterních hnutí, tak s úskalími při jejich analýze; výběr textů pak představí dílo nejvýznamnějších občanských aktivistů, politických myslitelů i sociálních vědců spojených s různými proudy subalterního politického myšlení. Kniha provede čtenáře dějinami jak hnutí dalitského, tak hnutím nízkých kast, a zároveň nastíní základní rozdíly a třecí plochy mezi těmito dvěma subalterními sociálními skupinami, vztah nízkých kastám ke kastám vyšším, ale i složitý vztah hindského severu a tamilského jihu. Aktivita tak pomůže přiblížit vysoce relevantní, ale v Česku dosud nepříliš známé téma dynamiky indické společnosti odborné i širší veřejnosti.