Udržitelný životní styl a soběstačnost v globálních a lokálních souvislostech

Řešitelka aktivity: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR

Alternativní životní styl orientovaný ekologicky už nelze chápat jen ve spojitosti s dobrovolnou skromností (jak o tom píše prof. Librová), ale úzce se pojí se soběstačností a je ovlivněn řadou transnacionálních hnutí (jako je permakultura, rodové statky, „návrat k půdě“, ekokomunity, zero waste, komunitou podporované zemědělství, přírodní spiritualita apod.). Můžeme mluvit o specifické subkultuře či komunitě, která má svá mluvčí, média i místa setkávání. Budu uvažovat o udržitelném životním stylu v souvislosti se sociálními hnutími a subkulturami a vytvořím teoretický model ukazující, jak tyto koncepty spolu souvisí.

Udržitelný životní styl chápu nejen jako udržitelnou, etickou či zelenou spotřebu, ale dávám ho do souvislosti se soběstačností a praxí do-it-yourself, zkoumám jejich konstrukci a způsoby realizování v různých oblastech životního stylu (např. samozásobitelství potravinami či produkce věcí denní potřeby) na úrovni individuální a komunitní. Zkoumám hodnoty a životní styly, které jsou rámované jako „eko“ (přírodní, šetrné k životnímu prostředí, přirozené), „bio“ (zdravé, podporující život) a „lokální“ (místní, venkovské, komunitní).

Práce je založena na kvalitativním výzkumu, ve kterém uplatňuji několik metodologických přístupů: pozorování v terénu (různá místa setkávání, domácnosti), provádím neformální i hloubkové rozhovory především s propagátory těchto životních stylů, také jsem analyzovala médium významné pro tuto subkulturu (Pravý domácí časopis), které propaguje alternativní životní styly a propojuje lidi o ně se zajímající.

Aktivita završí výzkum, který probíhal v letech 2017–2019, ve formě ucelené monografie.