Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností

Řešitelka aktivity: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
Centrum pro výzkum veřejného mínění; Sociologický ústav AV ČR

Aktivita je zaměřená na sledování vývoje postojů veřejnosti k problematice migrace a k bezpečnostním otázkám doma i ve světě. V rámci této aktivity budou sledovány postoje k cizincům, menšinám, ale také mezinárodním organizacím.

Pravidelná výběrová šetření budou přinášet vhled do uvedené problematiky na úrovni celé společnosti i jednotlivých podskupin. Navážou na předešlá šetření v rámci Strategie AV21, a umožní tak sledování vývoje názorů a postojů v čase. Šetření budou prováděna na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let. Vzhledem k tomu, že výstupy ve formě tiskových zpráv budou šířeny médiím i veřejnosti, je cílem aktivity poskytovat reflexi stavu české společnosti a reagovat na aktuální témata a diskusi. Tiskové zprávy k daným tématům (minimálně celkem cca 10 tiskových zpráv) budou veřejně dostupné na webových stránkách CVVM a rozesílány médiím i veřejnosti. Datové matice budou uložené v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), a budou tak k dispozici výzkumným pracovníkům z České republiky i ze zahraničí pro následné sekundární analýzy. Tiskové zprávy CVVM jsou odebírány širokým spektrem novinářů i odborníků, vždy jsou přejímány ČTK, a mají široký mediální ohlas.