Diskurz o demokracii ve XX. století: české souvislosti a globální přesahy

Jméno řešitele: PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
Filosofický ústav AV ČR

„Globálním problémem“ se rozumí  dalekosáhlá a složitě strukturovaná diskuse o fenoménu demokracie, probíhající zejména v západní politické filosofii v XIX. a XX. století. “Lokální souvislostí“ pak  diskurz o demokracii, státu, národu a společnosti jako takové  v českých zemích – jak ještě na půdě habsburské monarchie, tak zejména po vzniku samostatného Československa. Zejména zásluhou T. G. Masaryka se mohl nový stát prezentovat jako  společenskopolitický útvar, výrazným způsobem realizující ideu demokracie, lidských práv  a humanity – včetně pokusu o 5nalezení klíče k řešení národnostní otázky. Lze se domnívat, že v těchto směrech byl i jistým vzorem dalším evropským zemím, což znamená, že je zde možno mluvit také o jistém globálním přesahu. Přitom v samotném národním rámci  stále probíhala diskuse o vlastním  obsahu fenoménu demokracie. V „táboru“ demokratů lze obecně  diferencovat mezi těmi příslušníky inteligence a širších občanských vrstev, kteří rozuměli demokracii jako jistému niveau – „atmosféře“ – která umožňuje moderní typ života i  všech  zásadních aktivit a na druhé straně  teoretiky, kteří za podmínku existence demokracie považovali vypracování uceleného politicko-filosofického obrazu společnosti a reality vůbec. Účelem projektu je kritická analýza obou zmíněných koncepcí s jejich klady i zápory. Spolu s tím bude záměrem také konfrontovat někdejší teorie a postupy  se současnou situací jak v České republice, tak v Evropě.