Komparace modelů společnosti: glokální interakce

Řešitel aktivity: PhDr. Oleg Suša, CSc.
Filosofický ústav AV ČR

Téma výzkumné aktivity otevírá možnost porovnání modelů společnosti z globální perspektivy. Aktivita mapuje různé interpretace modelů společnosti z hledisek Eurasie (evropských, asijských a hybridních modelů) vzhledem k tématu udržitelného rozvoje a spjatých společenských a kulturních konfliktů a nabízí jejich komparaci v globální perspektivě. Výsledkem v dalším roce bude publikace na tuto problematiku a její aplikace v mediální sféře, vysokoškolské výuce a státní správě. Publikace bude přínosná především pro zájemce o společenské rozbory.

Výzkumná aktivita je zaměřena vědecko-popularizačním způsobem s tím, že prvním výstupem bude špičkový výzkum a publikace a v druhém kroku bude následovat vědecko-popularizační prezentace v České republice. Výstupy si kladou za cíl přiblížit aktuální problematiku komparativních analýz společenských a kulturních konfliktů a jejich řešení z hlediska různých modelů společnosti, v návaznosti na roli vědců ve společnosti, kultuře a politice.