Transformace společností ve vzájemných interakcích: Evropa a její partneři

Řešitel aktivity: doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměřuje na komparativní analýzy sporů ve společenských transformacích souvisejících s meritokratickými přístupy a jejich jen částečným naplňováním v současných společnostech v posledních desetiletích, především v Evropské unii a v jejím vztahu k Číně a částečně v subsaharské Africe, a na jejich veřejnou prezentaci. Zkoumání pozitivních i negativních aspektů meritokracie má dlouhou tradici, které v našem kulturním okruhu sahá až do antiky. V současné době globální interakcí, včetně různých společenských konfliktů, však dochází k praktické konfrontaci jednotlivých přístupů k meritokracii v různých částech světa, což vyžaduje novou reflexi těchto přístupů a jejich reformulaci jak v jednotlivých kulturách, tak v jejich vzájemném makro-regionálním či dokonce globálním dialogu.