Historické kořeny konfliktů a jejich důsledky v transnacionálních souvislostech

Řešitelé výzkumného tématu:
Mgr. Ondřej Beránek, PhD., a Mgr. Kateřina Čapková, PhD.

Zkoumání vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů s poukazem na: a) jejich dopad v oblasti etnického složení a migrací v rámci daných regionů a makroregionů, b) proměnu vztahů s evropským kulturním prostorem. Výzkum (v evropském i mimoevropském prostoru, v globálních i lokálních kontextech) politických či vojenských konfliktů, nacionálního napětí, společenských a kulturních proměn a jejich dlouhodobého působení (např. druhá světová válka, studená válka, nucené i spontánní masové migrace) na procesy vedoucí k prosazení či naopak ohrožení demokracie, právního řádu, lidských a občanských práv.

Výzkumné aktivity v roce 2021: