Paradigma globálních konfliktů v lokálních interakcích

Řešitel výzkumného tématu:
Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Studium globálních a lokálních konfliktů, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultury a společnosti a kulturních a sociálních interakcí, z hlediska různých filosofických a dalších teoretických perspektiv humanitních a sociálních věd. Zkoumání konfliktů vzhledem k partikularismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi globálním a lokálním uspořádáním, analýzy kulturních rozporů a interkulturního dialogu, včetně vědeckých institucionálních koncepcí vzhledem k překryvům a napětí mezi národními a transnacionálními přístupy.

Výzkumné aktivity v roce 2021: