Pandemie a demokracie: problém legitimity, demokratické kontroly a nových forem participace

Řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelka: PhDr. Petra Guasti, PhD.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Goethe University Frankfurt a.M.

COVID-19 významně ovlivnil všechny aspekty politického a ekonomického života. Cílem této aktivity je pozvat experty z celého světa do série virtuálních seminářů. Výhodou je možnost oslovit nejen experty, ale také publikum z celého světa. Přednášky budou v anglickém jazyce. Semináře budou tematicky provázané, a diskuse moderována. Propagace proběhne na sociálních sítích a v rámci newsletterů odborných vědeckých organizací. Předpokládaná účast 25–40 účastníků na každém semináři.

Tematické okruhy:

 • Pandemie a politické strany
 • Pandemie a dělba moci
 • Pandemie a parlament
 • Pandemie a hybridní režimy
 • Pandemie a politika péče
 • Pandemie a migrace
 • Pandemie a secesionistická hnutí

Účast mezinárodních expertů:

 • ČR (Petra Ezzedine, FHS UK)
 • Německo (Werner Patzelt, Univ. Dresden, Sven Siefken, Univ. Halle)
 • Hong Kong (Roman David, Lingnan Univ.; Susanne Yuk Ping CHOI, Univ. of Hong Kong)
 • Taiwan (Dachi LIAO, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung; Soochow Univ., Taipei)
 • Bulharsko (Dobrinka Kostova, BAS)
 • USA (Irina Khmelko, Univ. of Tennessee; Lenka Bustikova, Arizona State University)
 • Brazilie (Debora Rezende, University of Brasilia, Alessandro Penzani)
 • Itálie (Luca Verzichelli, Univ. Siena, Univ. Florencie)
 • UK (Karlo Bašta)
 • USA (ASU David Siroky, Lenka Bustikova)
 • UK (Univ. Birmingham)
 • Izrael (Osnat Akirav, Western Galilee College)
 • Austrálie (Ken Coghill, Monash University, University of Melbourne)