Kritické infrastruktury a potravinová bezpečnost

Řešitelé výzkumného tématu:
Dr. Ing. Pavel Honzátko a Mgr. Eva Hřibová, Ph.D. 

V roce 2020 vzniklo v rámci výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti nové výzkumné téma, na němž budou participovat kolegové z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Cílem společných aktivit pro rok 2021 je specifikovat a prezentovat (především širší veřejnosti a státní správě) v dané výzkumné oblasti společné výzkumné přesahy mezi přírodními a technickými vědami na jedné straně a společenskými a humanitními vědami na straně druhé tak, aby bylo možné prohloubit výzkum žádoucím interdisciplinárním a transdisciplinárním způsobem. To výrazně přispěje ke zkvalitnění výzkumného programu, který takto rozšiřuje svou interdisciplinární a transdisciplinární spolupráci také do oblasti přírodních a technických věd.

Výzkumné aktivity v roce 2021: