AI a lidská práva

Řešitel: JUDr. Jakub Drápal
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Spolupracující instituce: Český rozhlas

V rámci aktivity vznikne čtyřdílný rozhlasový pořad (cca 20 minut každý díl), který populární formou (hraného dokumentu) představí problematiku AI, která svojí přítomností požaduje změny jak v uvažování o tom, co znamená “člověk” tak i proměnu celou řadu právních a společenských insitutů. Dále je plánována série youtube rozhovorů na téma proměny moderního světa a výzvy 21. století, tedy na aktuální a zásadní téma z hlediska vědeckého výzkumu, které je také mediálně atraktivní.