Právo a emancipace

Řešitel: Jan Kober
Ústav státu a práva AV ČR

Aktivita navazující na aktivitu z roku 2020 je v roce 2021 a s výhledem na rok 2022 plánována jako příprava edic dokumentů, vztahujících se k otázkám emancipace, a jejich vydání (za účelem výzkumné práce při přípravě edice textů a doprovodné studie bude nutné provést rešerše v mimopražských archivech a knihovnách v ČR i v zahraničí), dále pak debatní setkání (workshop) nebo přednáška, spojená s tématem aktivity a dále popularizace prostřednictvím tiskových zpráv k jednotlivým publikacím po jejich vydání.