Přednáška „Vzestup a pád Jaira Bolsonara“

18. prosince 2022, 19:00
Prostor 39
Řehořova 33/39, Praha 3

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace FLÚ AV ČR zve na přednášku Frédérica Vandenbergheho Rise and Fall of Jair Messias BolsonaroFrédéric Vandenberghe je profesor sociologie na Ústavu filosofie a sociálních věd na Federální univerzitě v Rio de Janeiro. V současnosti působí jako Max Weber Kolleg na univerzitě v Erfurtu.

Pozvánka (PDF)

Leave a Reply