Pražské fórum pro romské dějiny

Řešitel: Jan Grill, PhD
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé (pracoviště):

 • Ari Joskowitz (Vanderbilt University)
 • Ilsen About (EHESS, Paříž)
 • Yasar Abu Gosh (FHS UK)
 • Kateřina Čapková (USD AV ČR)
 • Celia Donert (University of Liverpool)
 • Jan Grill (University of Manchester/University of Valle)
 • Krista Hegburg (USHMM, Washington)
 • Angéla Kócze (CEU, Budapešť)
 • Helena Sadílková (FF UK)
 • Eszter Varsa (Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg)
 • Jonathan Wiesen (University of Alabama)

Aktivity Pražského fora pro romské dějiny při ÚSD AV ČR cílí na špičkový výzkum, propojování mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu romských dějin a zprostředkovávání těchto výzkumů a výsledků pro českou veřejnost i úžeji směrem k romské komunitě. Při aktivitách fora upřednostňujeme akce či projekty s participativním zapojením romských odborníků.

Cílem Pražského fora je posunout výzkum v oblasti romských dějin, kultivovat diskuzi o romských dějinách na akademické půdě i ve veřejném prostoru a přispět k inkluzi romského obyvatelstva, i výzkumu romských dějin.

 

V roce 2021 plánujeme dokončit publikaci připravovanou se Sintem Janem Hauerem. Kniha vzniká na základě několika desítek rozhovorů s panem Hauerem natočených s Kateřinou Čapkovou a Helenou Sadílkovou a na základě jedinečného archivu fotek a historických dokumentů a archivního výzkumu pana Hauera, který je doplněn o další výzkum Sadílkové a Čapkové. Kniha bude vůbec první publikací o romské a dokonce specificky sintské komunitě z perspektivy jedné z významných postav této komunity. Kniha vyjde v NLN a zahájí knižní řadu Romové-dějiny-paměť.

 

Na rok 2021 plánujeme mezinárodní konferenci k provázanosti historické zkušenosti Židů a Romů, kterou bude mít na starosti Kateřina Čapková a Ari Joskowitz. Stále nicméně není úplně jisté, zda ji vzhledem k situaci v USA ohledně nemoci COVID-19 budeme moci uskutečnit. Plánujeme ji proto v komornějším modu.

V roce 2021 bychom také rádi uskutečnili workshop The Politicization of Xenophobia in the United States and Europe: Past and Present ve spolupráci s prof. Jonathanem Wiesenem, který se bude zabývat nejen rostoucí xenofobií a jejím politickém zneužití v současné politice, ale i otázkou, co může hnutí Black Lives Matter říci Evropanům.

Dále plánujeme vytvoření databáze ego-dokumentů, které se vztahují k válečné zkušenosti Romů v okupované Evropě. Tato databáze by měla být veřejně přístupná z webových stránek Pražského fora a přispět výrazně k bádání a výuce tématu genocidy Romů za druhé světové války.