Konfliktní a mezikulturní vztahy v Africe

Řešitel: Albert Kasanda, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

V posledních desetiletích byla a stále je Afrika dějištěm intenzivních sociálních tenzí, nejistoty a politické nestability. Většina afrických zemí je konfrontována s řadou konfliktů různé intenzity a frekvence. Například opakované války v oblasti Velkých jezer, násilné požadavky separatistů západního Kamerunu a vražedné výbuchy islamistických hnutí v Nigérii, Keni a Burkině Faso ilustrují rozsah a účinky konfliktů v Africe. Svědectví mezinárodních institucí, jako je Světová banka a OSN, se v tomto ohledu shodují.

K analýze těchto konfliktů a jako vodítek při hledání smíru se používají teoretické rámce, jakými jsou koncepce ekonomických, politických a kulturních sporů. Ekonomické paradigma zdůrazňuje existenci nebo neexistenci přírodních nebo finančních zdrojů k ospravedlnění konfliktů; politická teorie předpokládá dobytí a zachování moci vysvětlením geneze konfliktů, zatímco kulturistický přístup navazuje postkoloniální diskurzy.

Tato výzkumná aktivita vychází z reality konfliktů, které deformují Afriku. Jejím cílem je jít dále než konvenční teorie o konfliktech v Africe zkoumáním nových konfigurací, ve kterých se na tomto kontinentu objevují a vyvíjejí konflikty, a věnovat pozornost interakci mezi globálními a místními faktory. Tento projekt se snaží překonat dualismus tradičních teorií konfliktu zdůrazněním specifických studií komplexnosti a průsečíku inherentní široké škále konfliktů v Africe. Výzva k mezikulturnímu dialogu se týká dimenze, která je při analýze konfliktů v Africe často přehlížena ve prospěch rovnováhy mocenských vztahů. Jde o podporu „jiného pohledu“ jako na zúčastněnou stranu jak konfliktu, tak inherentního vyjednávání. Takové vnímání stojí na požadavku vzájemného uznávání, respektování plurality a následné rozmanitosti.

Mezinárodní konference o africké filosofii (Asixoxe) v červnu a publikace o konfliktech a mezikulturním dialogu v Africe mají za cíl přispět k lepšímu porozumění kořenům a nevyřešeným mechanismům konfliktů v Africe. Takové porozumění je důležité jak pro řešení násilí a pro podporu míru pro africké země, tak pro udržitelnou spolupráci s jejich evropskými partnery. Jinými slovy, tento výzkum se zaměřuje na posílení základů udržitelného rozvoje pro Afriku a spolupráce s evropskými zeměmi.