Budoucnost EU

Řešitel: Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Spolupracující instituce: Ústav mezinárodních vztahů

Série událostí různého rozsahu a charakteru, která se bude zabývat otázkou budoucnosti Evropského projektu. V současné době se jak idea společné Evropy, tak i instutucionální architektura EU nacházejí čelí kritice. Aktuální téma s ohledem na dynamický vývoj v regionu CEE. Zásadní téma z hlediska vědeckého výzkumu, které je také mediálně atraktivní.

  1. Mezinárodní workshop Legitimita mezinárodních institucí. Cílem aktivity je zapojení se do veřejné debaty, tématizace aspektů, které v národní debatě spíše scházejí.
  2. Mezinárodní workshop Mezinárodní politika lidských práv. Workshop se bude zabývat otázkou mezinárodní politiky lidkských práv EU, jako globálního fenoménu řady geopolitických otázek, se zaměřením na otázku vztahů “Old” and “New” Evropy.
  3. Mezinárodní konference Budoucnost EU se zameřením na otázky populismu. Medializace výzkumu tzv populismu, který v rámci Strategie AV21, probíhá již 3. rok.

Dva menší workshopy uvedou téma a vytvoří předmostí, jak vědecké, tak mediální, které vyvrcholí konferencí na podzim roku 2021