Aktérské interakce a právní proměny v transnacionálních kontextech

Řešitelé výzkumného tématu:
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., a Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M.

Zkoumání proměn prosazování spravedlnosti, legitimity, participace, demokracie, lidských práv; analýzy autoritářství, vlády a vládnutí, mezinárodního práva, transnacionální migrace a migračních politik, integrace a secesionismu. Studium reflexe glokálních změn, konfliktů, transformačních procesů, vytváření transnacionálních vazeb v kontextu působení nových informačních technologií z pohledu aktérů (především z emické perspektivy) dlouhodobě zkoumaných etnografickými a dalšími metodami s důrazem na přeměny forem jejich identity, sociability, a percepce světa včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání.

Výzkumné aktivity v roce 2022:

  • Rostliny jako zvířata: Africké epistemologie a globální budoucnosti
  • Budoucnost evropského projektu a transformace střední Evropy
  • Emancipace, právo, politika