Subalterní a radikální politické myšlení v současné Indii

Řešitel: Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR

Nízké a nedotýkatelné kasty byly v Indii dlouhodobě marginalizovány nejen společensky, ale i z hlediska přístupu do indického politického diskursu. První pokusy o vytvoření silného bloku subalterních vrstev se přitom datují už do druhé poloviny 19. století a hnutí „utlačovaných tříd“ má za sebou dlouhou a bohatou historii. Aktivita si klade za cíl předložit českému publiku reprezentativní průřez indickými hnutími nedotýkatelných i nízkých kast za posledních sto let. Kniha „Vyhladit kastu, rozdrtit třídu“, která je výstupem aktivit z přechozích let, by měla vyjít začátkem roku 2021, a seznámí čtenáře jak s historií indických subalterních hnutí, tak s úskalími při jejich analýze; výběr textů pak představí dílo nejvýznamnějších občanských aktivistů, politických myslitelů i sociálních vědců spojených s různými proudy subalterního politického myšlení. Kniha provede čtenáře dějinami jak hnutí dalitského, tak hnutím nízkých kast, a zároveň nastíní základní rozdíly a třecí plochy mezi těmito dvěma subalterními sociálními skupinami, vztah nízkých kastám ke kastám vyšším, ale i složitý vztah hindského severu a tamilského jihu. Aktivita tak pomůže přiblížit vysoce relevantní, ale v Česku dosud nepříliš známé téma dynamiky indické společnosti odborné i širší veřejnosti.

V rámci aktivity bude uspořádána mezinárodní konference, kterou nebylo možno kvůli epidemiologické situaci zorganizovat v roce 2020. Konference se bude věnovat nejdůležitějším globálním problémům současné doby (klimatická změna, nárůst politického populismu, rostoucí politické napětí v jižní Asii) a jejich lokálním projevům na indickém subkontinentu. Zvláštní pozornost bude opět věnována problematice předmoderních identit, jako jsou kasta nebo komunita, a jejich projevům v současné politické dynamice. Kromě navázání bližší spolupráce se zahraničními odborníky bude sloužit také ke zprostředkování aktuálního stavu vědeckého poznání širší veřejnosti. Nedílnou součástí výstupů budou v roce 2020 také 2–3 popularizační články, které přiblíží indické subalterní a radikální myšlení českému čtenáři.