Politika ČLR

Řešitel: Ondřej Klimeš
Orientální ústav AV ČR

Uspořádaná akce se bude zabývat současnou politikou Čínské lidové republiky, konkrétně bude cílit na výzkum politického systému a národnostní a náboženské politiky ČLR. Bude se konat s největší pravděpodobností v první polovině roku 2021. Akce se zúčastní odborníci na dané téma z ČR i ze zahraničí. Požadované prostředky budou využity na uhrazení ubytování a cestovních nákladů zahraničních účastníků. Akce bude pořádána na půdě AV ČR a její obsah bude kromě akademického přínosu využitelný pro české státní i nestátní instituce, včetně vzdělávacích zařízení, zejména univerzit. Akce bude též nabídnuta k pokrytí zástupcům českých médií, jejichž prostřednictvím se dostane i k české veřejnosti.