Historické kořeny konfliktů a jejich důsledky v transnacionálních souvislostech

Řešitelé výzkumného tématu:
doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD., a Mgr. Kateřina Čapková, PhD.

Zkoumání vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů s poukazem na: a) jejich dopad v oblasti etnického složení a migrací v rámci daných regionů a makroregionů, b) proměnu vztahů s evropským kulturním prostorem. Výzkum (v evropském i mimoevropském prostoru, v globálních i lokálních kontextech) politických či vojenských konfliktů, nacionálního napětí, společenských a kulturních proměn a jejich dlouhodobého působení (např. druhá světová válka, studená válka, nucené i spontánní masové migrace) na procesy vedoucí k prosazení či naopak ohrožení demokracie, právního řádu, lidských a občanských práv.

Výzkumné aktivity v roce 2022:

  • Jazyková rozmanitost v regionu Amdo: změny a výzvy
  • Politika Čínské lidové republiky
  • Nový pohled na teorii čínského přízvuku
  • Nová střední mocnost Indonésie jako partner Česka a EU v Indo-Pacifiku
  • Židé a Československo v mezinárodních souvislostech
  • Pražské fórum pro romské dějiny