Atlantická a eurasijská kooperace

Řešitel: PhDr. Oleg Suša, CSc.
Filosofický ústav AV ČR

Spoluřešitel: PhDr. Emil Voráček, DrSc.
Historický ústav AV ČR

Strategická atlantická spolupráce je multilaterálně doplňována eurasijskou kooperací. V posledních desetiletích dochází k výraznému ekonomickému vzestupu východní Asie, kde se dominantním hráčem stala Čína. Ta je nejen nejlidnatější zemí světa, ale podle některých makroekonomických ukazatelů už i největší globální ekonomikou. Vnitřní ekonomické reformy doprovází projekt nové hedvábné stezky, tzv. Iniciativy pásu a stezky (Belt and Road Initiative – BRI). BRI realizuje propojování jednotlivých ekonomik, budování infrastruktury, komunikaci a spolupráci mezi státními i nestátními institucemi a aktéry participujících států. Jedním z analyzovaných relevantních témat je zde otázka, jak iniciativa mění stávající charakter mezinárodního řádu a globálních interakcí, především vzhledem k atlantické a eurasijské kooperaci. Díky účasti odborníků z Evropské unie, USA, Ruska a Číny připravované akce, včetně konference, nabídnou různé pohledy a umožní konfrontaci jednotlivých obsahových i disciplinárních perspektiv.

Předkládaná výzkumná aktivita tematicky naváže na předchozí dvě konference uspořádané v loňském a letošním roce. Zatímco první byla zaměřena na komplexní problematiku vztahů mezi EU a eurasijskou integrací, druhá se zabývala největším regionálním integračním uskupením na eurasijském kontinentu, a sice Šanghajské organizaci pro spolupráci, s ohledem vztahy organizace a jejích aktérů z EU. Navrhovaná konference by tak navázala na dosavadní výzkumné aktivity a prohloubila analýzy hlavních integračních procesů v Eurasii (Čína, Rusko, Indie ad.), jež jsou vzhledem ke vzestupu celého makroregionu rovněž předmětem analýz v řadě vědních disciplín od sociologie (J. Arnason), antropologie (J. Goody, C. Hann), ekonomie a mezinárodních vztahů (S. Karaganov) po historii (C. Beckwith) a řady interdisciplinárních rozborů. Je proto žádoucí takový přístup kriticky tematizovat i v českém prostředí.