Židé a Československo v mezinárodních souvislostech

Řešitelka: Kateřina Čapková, PhD.
ÚSD AV ČR

Spoluřešitelé (pracoviště):

  • Michael Miller (Central European University, Budapešť)
  • Hillel Kieval (Washington University, St. Louis)
  • Verena Kasper-Marienberg (North Carolina State University)
  • Rachel Greenblatt (University of Connecticut)
  • Michal Frankl (Masarykův ústav a archiv, AV ČR)
  • Benjamin Frommer (Northwestern University, Evanston)
  • Ines Koeltzsch (Masarykův ústav a archiv, AV ČR)
  • Martina Niedhammer (Collegium Carolinum, Mnichov)

V rámci výzkumné aktivity Židé a Československo v mezinárodních souvislotech připravuje mezinárodní tým k publikaci dějiny Zidů v českých zemích od raného novověku po současnost a také anglické vydání publikace Nejisté útočiště z pera Kateřiny Čapkové a Michala Frankla.

V roce 2021 by měl být několikaletý projekt dovršen vydáním anglické orginální verze knihy Prague and Beyond. Jews in the Bohemian Lands v nakladatelství University of Pennsylvania Press. Česká verze knihy vyjde také v roce 2021 v NLN a hebrejská nejspíše až v roce 2022 v Merkaz Shazar, prestižnm akademickém nakladatelství v Jeruzalémě.

Během roku 2021 budetem též pracovat na anglickém překladu Nejistého útočiště, které by mělo vyjít v roce 2022, nejspíše u Berghahn Press.