Výzkumná témata 2022

Paradigma globálních konfliktů v lokálních interakcích

Studium globálních a lokálních konfliktů, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultury a společnosti a kulturních a sociálních interakcí, z hlediska různých filosofických a dalších teoretických perspektiv humanitních a sociálních věd.

Řešitel výzkumného tématu:
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.

Více…


Demokracie, veřejnost a migrace: éra environmentální transformace

Studium vývoje sociální integrace, sociálních a ekonomických rozporů a nerovností, interní a transnacionální mobility různých skupin obyvatelstva, sociálního napětí a konsensu, expertní společnosti, souvislostí mezi globálními a lokálními ekonomickými procesy, především vzhledem k České republice.

Řešitel výzkumného tématu:
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Více…


Historické kořeny konfliktů a jejich důsledky v transnacionálních souvislostech

Zkoumání vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů s poukazem na: a) jejich dopad v oblasti etnického složení a migrací v rámci daných regionů a makroregionů, b) proměnu vztahů s evropským kulturním prostorem.

Řešitelé výzkumného tématu:
doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD., a Mgr. Kateřina Čapková, PhD.

Více…


Aktérské interakce a právní proměny v transnacionálních kontextech

Zkoumání proměn prosazování spravedlnosti, legitimity, participace, demokracie, lidských práv; analýzy autoritářství, vlády a vládnutí, mezinárodního práva, transnacionální migrace a migračních politik, integrace a secesionismu.

Řešitelé výzkumného tématu:
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., a Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M.

Více…


Kritické infrastruktury a potravinová bezpečnost

Hledání a prezentování společných výzkumných přesahů mezi přírodními a technickými vědami na jedné straně a společenskými a humanitními vědami na straně druhé tak, aby bylo možné prohloubit výzkum žádoucím interdisciplinárním a transdisciplinárním způsobem.

Řešitelé výzkumného tématu:
Dr. Ing. Pavel Honzátko a Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.

Více…